Visie – Huisartspraktijk De Blesse – Blesdijke

Welkom op de website van Huisartspraktijk De Blesse

U kunt op onze site 24 uur per dag informatie krijgen over onze praktijk, gezondheid, nieuws en nog veel meer.

 

Huisartspraktijk De Blesse
Markeweg 23c 8398 GK Blesdijke

Visie

Door het versterken van de regionale samenwerking en het voeren van een gemeenschappelijk kwaliteitsbeleid realiseren van huisartsgeneeskundige zorg van “topkwaliteit” voor de patiënten in het verzorgingsgebied van de vereniging.

Kenmerkend voor deze topzorg is dat deze:

  • voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen, zoals de NHG-Praktijk accreditering en de DEKRA certificering.
  • laagdrempelig is;
  • de patiënt en het gezin staan centraal;
  • dicht bij de patiënt wordt georganiseerd en aangeboden;
  • plaats vindt in nauwe samenwerking met gelijkgestemde partners in de eerste en tweede lijn.

Uitgangspunten:

De vereniging staat voor hoogwaardige kwalitatieve huisartsenzorg over de volle breedte van het vak, die voor de patiënt op een toegankelijke manier beschikbaar is.

De vereniging heeft verschillende producten op het gebied van de geprotocolleerde zorg ontwikkeld. Het gaat om geprotocolleerde zorg voor de patiënt met bijvoorbeeld diabetes, hypertensie, longziektes , hart en vaatziekten.

Naast de geprotocolleerde zorg maken de leden binnen de Vereniging gebruik van de onderlinge specialisaties

Er wordt samengewerkt op het gebied van de niet-patiëntgebonden taken.

De vereniging wordt door zowel de zorgverzekeraars als andere aanbieders van zorg (denk aan tweede lijn) herkend en erkend als dé aanbieder van de huisartsenzorg in het gebied Langs de Linde.

De vereniging maakt namens de deelnemende huisartsenpraktijken afspraken over samenwerking en de kwaliteit van de zorg met andere hulpverleners in de eerste lijn en met de regionale ziekenhuizen.