Praktijkinformatie – Huisartspraktijk De Blesse – Blesdijke

Welkom op de website van Huisartspraktijk De Blesse

U kunt op onze site 24 uur per dag informatie krijgen over onze praktijk, gezondheid, nieuws en nog veel meer.

 

Huisartspraktijk De Blesse
Markeweg 23c 8398 GK Blesdijke

Praktijkinformatie

J.J. Heeg, apotheekhoudend huisarts
Markeweg 23c
8398 GK Blesdijk

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen telefoonnummer:  0561- 44 12 00
Fax nummer:  0561-47 54 47

Eerste hulp
Voor eerste hulp kunt U altijd terecht in de praktijk. Indien U voor een spoedgeval naar de praktijk komt, kondig dan alvast uw komst telefonisch aan.

Telefonisch spreekuur
Voor kort overleg (b.v. bespreking laboratoriumuitslagen, uitslag specialistenbrieven) kunt U uw huisarts telefonisch spreken. Bij voorkeur aanvragen voor 10:00 uur, de assistente maakt met U een terugbel afspraak.

Huisbezoeken
Deze kunnen bij voorkeur tussen 08:00 en 10:00 uur aangevraagd worden.

Afspraak spreekuur
Als u voor 9.00 uur belt kunt u meestal dezelfde dag terecht. U wordt verzocht, indien mogelijk, een afspraak voor het spreekuur één of enkele dagen van te voren te maken. Per afspraak is een beperkte tijd gereserveerd. Om het spreekuur vlot te laten verlopen en de eventuele wachttijden zo kort mogelijk te houden, geldt een gemaakte afspraak voor één persoon. Als u aangeeft dat er meerdere vragen te bespreken zijn, of dat u een langer gesprek wilt, dan houdt de assistente daar rekening mee en reserveert extra tijd voor u.

In goed overleg is het ook mogelijk om een spreekuur afspraak te maken buiten de gewone openingstijden, bv om 7 uur ’s morgens of 20 uur ’s avonds.

De telefoon
Er wordt per dag zeer vaak gebeld. De lijn kan dus regelmatig bezet zijn. Dit komt de bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk niet ten goede. Wij moeten U daarom dringend verzoeken telefoongesprekken met de assistentes zakelijk en zo kort mogelijk te houden.

Diensten
De waarneemregeling voor de huisartsenzorg is geregeld via de Dokterswacht Friesland: 0900-112 7 112. Bezoekadres: Spoedplein Ziekenhuis Tjongerschans, Thialfweg 44, 8441 PW Heerenveen. De dienstdoende apotheek is de politheek Tjongerschans, deze bevindt zich in de centrale hal in het ziekenhuis.

Wratten
Stikstofbehandeling is mogelijk tijdens het spreekuur, informatie hierover bij de assistente.

Waarneming
Huisartsenpraktijk Oldemarkt is de vaste waarnemer indien huisarts Heeg afwezig is. De assistente kan indien nodig voor U bij hen een afspraak inplannen. Huisartsenpraktijk Oldemarkt, De Klokkemaat 2, 8374 HC Oldemarkt.

Praktijkondersteuning
Voor hulp bij psychische en psychosociale problemen kan de huisarts U doorverwijzen naar de POH-GGZ, de praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg. De POH-GGZ werkt nauw samen met de huisarts, hij heeft elke donderdagochtend spreekuur op de praktijk. Er zijn geen kosten verbonden aan deze gesprekken.

Gegevensuitwisseling met andere hulpverleners: medicatiebewaking (LSP)
Als u i.v.m. een spoedgeval een bezoek brengt aan een spoedarts en spoedapotheek, dan is het uit oogpunt van uw eigen veiligheid belangrijk de beschikking te kunnen hebben over uw medische gegevens (medicijngebruik en medische voorgeschiedenis). Inzage in uw gegevens is mogelijk via LSP. Alleen na uw persoonlijke toestemming voor inzage in voorkomende gevallen mag dit gedaan worden. U wordt dan ook gevraagd toestemming hiervoor te geven aan de huisartspraktijk om dit mogelijk te maken.

Kwaliteit
Wij streven naar het leveren van hoge kwaliteit gezondheidszorg. De praktijk is zowel voor het medische deel als voor de apotheek gecertificeerd. Tevens voldoet de praktijk aan de hoge eisen voor levering van medische hulpmiddelen (SEMH).

Beroepsgeheim en privacyreglement
Artsen zijn in Nederland gehouden aan het beroepsgeheim. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming mogen uw medische gegevens niet aan derden verstrekt worden. Dit is wettelijk vastgelegd. Ons privacyreglement kunt U hier downloaden. De assistentes moeten om hun werk goed te doen, inzage hebben in uw medische gegevens. Ook zij zijn net als uw huisarts gebonden aan het beroepsgeheim.