Huisartspraktijk De Blesse gaat sluiten – Huisartspraktijk De Blesse – Blesdijke

Vanaf donderdag 23 juni 2022 is de praktijk gesloten.

We gaan verder in Wolvega met Huisartsenpraktijk Wolvega Oost

Hoofdstraat Oost 59

8471 JK Wolvega

T: 0561-612722

Huisartspraktijk De Blesse
Markeweg 23c 8398 GK Blesdijke

Terug naar overzicht

Huisartspraktijk De Blesse gaat sluiten

Blesdijke, 17-02-2022

 

Geachte heer/mevrouw,

We leven in roerige tijden met virussen en een lockdown, waarin we ook nog eens geconfronteerd worden met tekorten aan personeel in alle sectoren. Het laatste speelt helaas ook in de huisartsenzorg. Er is een chronisch tekort aan huisartsen en ondersteunend personeel in het hele land. Zo kunnen al een jaar lang nieuwe inwoners van Steenwijk zich niet inschrijven bij een huisartsenpraktijk doordat alle praktijken overvol zitten nadat twee huisartsen daar zijn gestopt zonder opvolgers te hebben gevonden. Afgelopen december kreeg helaas ook mijn huisartsengroep Langs de Linde, die de huisartsenzorg verzorgt in Wolvega, Noordwolde, De Blesse, Oldemarkt en Kuinre, onverwachts te horen dat twee collega huisartsen van praktijk De Griffioen per 1 juli 2022 stoppen, met alle gevolgen van dien.

Het plotselinge vertrek van deze twee collega’s levert problemen op voor de ruim 4000 patiënten die onder hun zorg vallen. Idealiter zouden we opvolgers vinden die deze patiënten zouden kunnen overnemen, maar op zo’n korte termijn waren die niet te vinden. De patiënten verdelen over de andere huisartsenpraktijken binnen de Langs de Linde groep bleek helaas geen werkbare optie. De enige kortetermijnoplossing bleek te zijn dat iemand uit onze huisartsengroep de praktijk en de patiënten moest gaan overnemen.

Na uitvoerig beraad heb ik dan ook besloten de praktijk locatie in Blesdijke per eind juni 2022 te sluiten en verder te gaan in Wolvega op de locatie van de praktijk De Griffioen. Ik ga daar samenwerken met collega’s Noordman en Mud om daarmee de continuïteit van de patiëntenzorg te garanderen. Het team bestaat daarnaast uit vier doktersassistenten en twee praktijkondersteuners.

Wat betekent dit voor u? Ik heb er uiteraard voor gezorgd dat ik u en alle andere bij mij ingeschreven patiënten mee kan nemen naar mijn nieuwe praktijk Huisartsenpraktijk Wolvega Oost. Het ligt voor de hand dat u t.z.t. uw medicijnen bij Apotheek De Griffioen haalt. Deze is direct naast de praktijk gevestigd, Hoofdstraat Oost 61. Zij garanderen het bezorgen van medicatie aan huis indien het niet mogelijk is voor u om deze bij de apotheek te komen halen. Als u liever de medicatie buiten openingstijd wilt ophalen, kan dat ook. Uw medicatie wordt dan klaargezet in de muurkluisjes bij de andere apotheek in Wolvega, Apotheek West. U heeft een vrije keuze voor apotheek, wilt u het aan ons doorgeven indien  u een andere apotheek wenst?

Uiteraard staat het u vrij om een keuze te maken voor een andere huisartsenpraktijk, maar ik hoop van harte dat u met mij mee zult gaan.

Ik begrijp dat deze overgang voor u een grote verandering is. Na de bakker, de slager en de supermarkt vertrekt nu ook de huisarts uit het dorp De Blesse. Helaas ontkomen we er niet aan de zorg te centreren om daarmee de huisartsenzorg voor nu en in de toekomst hier te garanderen.

Het is een ingrijpend proces om een praktijk te stoppen en te starten op een ander locatie in korte tijd. Er is nog veel onduidelijk over hoe een en ander geregeld zal worden. Maar voor nu is het belangrijkste dat u weet dat er een plek voor u is in mijn nieuwe praktijk in Wolvega. Begin juni kunt u opnieuw informatie van mij verwachten met meer details over o.a. telefoonnummers, het personeel en een nieuwe website.

Met vriendelijke groet,

Jochum Heeg

Publicatiedatum: 22-02-2022